Wijkcentrum ’t Spinneweb

Het wijkcentrum heeft een ruim verenigingsgebouw, met een eigen speel- en bewegingstuin, waar kinderen en ouderen naar hartenlust kunnen spelen of vertoeven.

Hieronder een overzicht van onze activiteiten.

Kaarten

Werelddansen

Speel en beweegtuin

Biljarten

Gym

Jeu des boules

Sjoelen

Burendag

Kidsclub

Darten

Toneelavond

Bingo

Seniorencafe