Contact

Neem contact met ons op via onderstaand mail formulier

Bestuur, beheer en commissiegegevens buurt– en speeltuinvereniging Prinsesmargrietpark:

BESTUUR
Voorzitter / secretaris: Jannes Ramaker
Administrateur / penningmeester: Arnold Nijborg
Algemeen bestuurslid: Appie Keizer

BEHEER
Gea Ramaker e-mail: beheer@prinsesmargrietpark.nl

SECRETARIAAT
Burg. Jonkerenstraat 11a, 9611 EE Sappemeer

PARKBODECOMMISSIE
Redactie en vormgeving: dhr. Bert Noordhof, dhr. Appie Keizer, KlipMedia, druk: Comprint.
Copy kunt U zenden naar: bertnoordhof@hotmail.com

BILJARTCLUB COMMISSIE (HET KRIJTJE)
Dhr. Jacob Watermulder (v.z.), dhr. Bert Noordhof (secr), Arend Klimp (Pen.)

DART COMMISSIE (Dart Devils)
Dhr. Appie Keizer (v.z.) tel. 06-23228196 en dhr. Joska van Zessen (pen).

GYM COMMISSIE
Mevr. M. Bouman (v.z. / secr.), tel.397255 en mevr. A.Watermulder (com.lid)

KAART COMMISSIE
Dhr. W. Brommer (pen), tel. 390675 en dhr. B. Kok (secr.) tel. 0598-453580

VRIJKAART COMMISSIE
Dhr. W. Brommer (v.z.), tel. 390675 en dhr. H. Schreier (Pen).

MIDDAGSOOS COMMISSIE
Dhr. B. Leutscher (pen), tel. 398354 en dhr. B. Kok.

SJOEL COMMISSIE
Mevr. J. Schneider (v.z.), mevr. M. Bouman (pen); mevr. H. Zwaneveld (secr.),

WERELDDANSEN COMMISSIE
Mevr. M. Bouman (v.z./ secr.) en mevr. A. Watermulder (com. lid).

BINGO COMMISSIE
Mevr. Gea Ramaker (pen), mevr. Elly van der Molen en mevr. Truus Reijgersberg.