AANKOMENDE ACTIVITEITEN

25 september Buurtdag/Wijkfeest 10:00

AGENDA WEEKACTIVITEITEN

ACTIVITEIT AANVANGSTIJDEN
Maandag Middagsoos (kaarten + sjoelen) 14:00 uur
Biljarten (vrijspelen) 16:00 uur
Dinsdag Gym 55+ 09:30 uur
Sjoelen (competitie) dames 19:30 uur
Woensdag Biljarten (vrijspelen) 14:00 uur
Jeu de boule 13:30 uur
Biljarten (competitie) 19:00 uur

AGENDA OVERIGE ACTIVITEITEN

De derde vrijdag van de maand Bingo 19:00 uur
De vierde vrijdag van de maand Vrijkaarten en sjoelen 19:00 uur
Op een woensdagochtend in de maand Themaochtend senioren Café 09:30 uur

 

Overige activiteiten zullen via de website, sociale media en het verenigingsblad bekend worden gemaakt.