Stichting Bewonerscommissie Margrietpark

De stichting bewonerscommissie Margrietpark is tevens in het wijkcentrum 't Spinneweb gehuisvest.

Het bestuur wordt gevormd door:
Dhr. Be Brugge, voorzitter / penningmeester
Mevr. Jannie Addens-Siems, secretaris
Dhr. Geert Groen, algemene ondersteuning

De stichting bewonerscommissie functioneert als intermediair tussen de bewoners van het Margrietpark en de gemeente Midden-Groningen.

Verder houdt op de woensdagochtenden Humanitas spreekuur voor hulp bij het invullen van diverse formulieren.

Spreekuren:
- woensdagochtend: 09:30 - 12:00 uur
- woensdagavond: 19:00 - 20:00 uur

Contactgegevens:
Telefoon: 0598-382317 / email: bc.margrietpark@home.nl

De stichting bewonerscommissie en de buurt- en speeltuinvereniging organiseren samen tevens diverse activiteiten voor het Margrietpark.

De stichting brengt 2 x per jaar een wijkkrant uit.